Mjøsanlegget sørger for mat og næring i sirkulasjon

Matavfall blir våtgjødsel til produksjon av ny mat

Matavfall blir kompost til jord til nye planter

Matavfall blir biogass til biler som sparer helsa vår og miljøet

- Hvorfor kjøre biler på olje det tok millioner av år å lage ute i Norsjøen, når en kan kjøre på potetskrell og epleskrotter fra Innlandet?
Mjøsanlegget AS er et anlegg hvor matavfall gjøres om til våtgjødsel, kompost og biogass. Matavfallet kommer fra 246 000 innbyggere i de 18 kommunene som eier anlegget via interkommunale avfallsselskap, i tillegg til matavfall fra næringslivet som storhusholdninger, dagligvareforretninger, restauranter og hoteller.