Produkter av avfallet

Biogass til kjøretøy

Gjødsel til ny matproduksjon

Kompost til ny jord

Bookmark the permalink.

Comments are closed.