Gjødsel til ny mat

Kornåker Hedmark

Den våte delen av matavfallet tas ut og brukes til gjødsel av landbruket i regionen til å lage ny mat. Ombruk av disse næringsstoffene sparer naturen for produksjon av kunstgjødsel som er en energikrevende produksjon med CO2-utslipp. Blant annet inneholder våtgjødsla fosfor som er et næringsstoff alt levende trenger for å vokse, og som det vil bli stadig mer rift om.  Våtgjødsla fra Mjøsanlegget er også rik på nitrogen.

Spørsmål om levering og priser rettes til daglig leder.

For spørsmål og råd om gjødselinnhold og bruk, ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving Oppland ved Jostein Skretting, tlf : 900 57 041.

Siste årene har Mjøsanlegget levert ca. 20 000 kubikkmeter våtgjødsel årlig til landbruket.

Comments are closed.