Hva skjer på anlegget

anlegget

Anlegget har kapaistet til å behandle 30 000 tonn matavfall i året.

Sortering og kverning

Det første som skjer med avfallet er kverning, hvor poser åpnes. Avfallet går så på et bånd med en magnet som trekker ut metall (fra f. eks teposer). Avfallet kvernes videre og sendes så til en hurtigroterende separator som sorterer plast og andre fremmedelementer fra maten.

For næringsavfall er det en egen sorteringsmaskin som også sorterer ut glass og metall.

Nedbrytning og gassuttak

Etter at det som ikke er mat er sortert ut, sendes avfallet inn i lukkede tanker. I disse tankene røres matavfallet rundt og går til en forgjæring hvor bakterier som finnes naturlig i matavfallet starter nedbryting av avfallet. Avfallet sendes videre til en trykkoker, hvor det kokes på 138 grader i minst 20 minutter. Det dreper skadelige bakterier etc  og gjør avfallet mer nedbrytbart slik at ytterligere bakterier kan bryte det ned.

Under nedbrytninga danner bakteriene både varme og også gasser som metan. Gassene samles opp og går til en renseprosess.

Biogass

Gassen renses slik at den kan brukes som drivstoff til kjøretøy.

En liten del av gassen brukes til kokeprossen på anlegget. Resten av gassen renses for CO2 og vanndamp slik at metaninnholdet øker til ca. 97-99 prosent og biogassen kan brukes som drivstoff av alle typer gassdrevne transportmidler.

Skiller gjødsel og kompost

masse

Når matavfallet er ferdig nedbrutt, skilles den bløte og faste delen fra hverandre ved sentrifugering. Den bløte delen has i tanker og kjøres til garder i området som bruker det som gjødsel i ny matproduksjon.

Den faste delen er kompost som Mjøsvekst AS blander sammen med blant annet hageavfall, sand og torv til ulike jordprodukter for salg.

Etter oppgradering og utbygging av anlegget, har anlegget fått mer lukkede bygg og prosesser, noe som skal gi mindre luktutslipp og mindre mattilgang til fugler og dyr.

Comments are closed.