Om Mjøsanlegget

Mjosanlegg2

Mjøsanlegget AS er et behandlingsanlegg for matavfall som ligger på Lillehammer.

På anlegget gjøres matavfall om til våtgjødsel, kompost og biogass.

I tillegg til matavfall fra innbyggerne i de 18 eierkommunene, behandler Mjøsanlegget matavfall fra næringslivet som storhusholdninger, dagligvareforretninger, restauranter og hoteller.

Anlegget er et resultat av et økende ønske om miljøvennlig behandling av avfall på starten av 1990-tallet, blant annet opp mot OL på Lillehammer i 1994. Miljøverndepartementet ga støtte til et pilotprosjekt for behandling av avfall i større sammenhengende områder i Hedmark og Oppland. Det resulterte i at avfall hos husholdningene ble sortert, deriblant mat. På slutten av 90-tallet så en på mulighet til å få til en felles behandling av matavfall i Mjøsområdet, og Hias (Hedmarken), GLØR (Lillehammer og Sør- Gudbrandsdalen) og GLT-avfall (Gjøvik, Land, Toten) gikk sammen om å opprette Mjøsanlegget.

Anlegget ble satt i drift i år 2000, og er utvidet og oppgradert siste årene. Anlegget har i dag kapasitet til å behandle 30 000 tonn matavfall. Før utvidelsen ble ca. 14 000 tonn matavfall behandlet årlig.

I 2015 kom to interkommunale avfallselskap til inn på eiersiden; SØIR (Sør- Østerdalen) og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.

Eierandeler i dag

GLØR – 31%

Sirkula (tidligere Hias renovasjonsdel) – 30%

Horisont Miljøpark (tidligere GLT-Avfall) – 25%

SØIR – 10%

MGR – 4%

Styret

Grethe Olsbye (styreleder) , Stein Giæver, Inge Morten Haave, Bjørn Erik Jønsberg og Gøran Løkken.

Mjøsanlegget eies i dag av fem renovasjonsselskap, her representert ved f.v. bak Gøran Løkken i Midt-Gudbudbrandsdal Renovasjonsselskap, Stein Giæver i Horisont Miljøpark, Bjørn Erik Jønsberg i SØIR, Inge Morten Haave i GLØR, Grethe Olsbye i Sirkula (styreleder). I midten foran er daglig leder på Mjøsanlegget, Tom Werven. Til høgre er klima- og miljøminister Vidar Helgesen som foretok åpning av nye Mjøsanlegget 6. april 2017. Foto: Karine Bogsti, Sirkula

 

Comments are closed.