Vi tar imot

Fra husholdninger

potetskrell

  • Matavfall sortert i henhold til avfallsforskriften for den kommunale renovasjonsordningen. F. eks. alle typer matrester, som rester av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, ost, yoghurt, bakevarer, matolje, sauser, supper, desserter, eggeskall. Anlegget kan også bryte ned biologisk materiale som tørkepapir, kaffefilter og teposer.

Anlegget tar i mot både matavfall i papirposer og plastposer. Biologisk nedbrytbare poser tas ikke imot da disse skaper problemer i anlegget. De lar seg ikke sortere ut og brytes ned for sakte slik at de blir som seig tyggegummi som skader anlegget.

Fra næringsliv

  • Matavfall kategori 2
  • Matavfall kategori 3 fra næringsvirksomhet og andre som ikke omfattes av kommunale renovasjonsordninger, men som er definert i Forurensningsloven § 27.
  • Flytende matavfall som for eksempel fettslam etc.

Med oppstart av nytt utsorteringsanlegg for næringsavfall, tas emballert mat imot, inkludert glass og metall.

Anlegget tar ikke i mot mat som er trukket tilbake på grunn av antibiotika, plantevernmidler, tungmetaller, organiske miljøgifter eller andre miljøskadelige stoffer.

Dette er ikke matavfall

  • Jord- og planterester – leveres til godkjente mottak for hageavfall
  • Aske – leveres som restavfall
  • Ekskrementer fra hund, katt og andre husdyr – leveres som restavfall
  • Hundeposer – leveres som restavfall
  • Sneiper – leveres som restavfall

Comments are closed.